на едно ниво

на едно ниво
словосъч. - редом, един до друг, на един ред, рамо до рамо

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • нивелира — (фр. niveler) 1. ја одредува разликата во висината меѓу две или повеќе точки на Земјината површина 2. израмни/израмнува, сведе/сведува на едно ниво, изедначи/изедначува, доведе/доведува на вистинската мера …   Macedonian dictionary

  • един до друг — словосъч. редом, на един ред, рамо до рамо, на едно ниво …   Български синонимен речник

  • на един ред — словосъч. редом, един до друг, рамо до рамо, на едно ниво …   Български синонимен речник

  • рамо до рамо — словосъч. един до друг, човек до човек, нагъсто, плътно словосъч. редом, на един ред, на едно ниво …   Български синонимен речник

  • редом — нар. наред, заедно, всички, наред с нар. паралелно нар. един до друг, на един ред, рамо до рамо, на едно ниво …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”